Jaarvergadering 2019

De algemene ledenvergadering van ‘de Samaritaan’ staat op de planning! Grijp je kans om suggesties te doen voor komend cursusseizoen, maar natuurlijk is er ook alle ruimte om jouw mening te geven over de meest recente herhalingslessen. Tijdens de leden-vergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en zet de plannen uiteen voor komend jaar.

De jaarlijkse ledenvergadering zal worden gehouden in ons verenigingslokaal, Nijverheidlaan 23a te Ede op maandag 25 maart 2019 om 20.00 uur.

Graag nodigen wij je hiervoor uit.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Verslag jaarvergadering 26 maart 2018
 4. Jaarverslag van het secretariaat over 2018
 5. Verslag penningmeester 2018
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Verkiezing lid kascontrolecommissie en reservelid
 8. Begroting 2019
 9. Verslag materiaalbeheer
 10. Privacyreglement
 11. Bestuursverkiezing*)
 12. Decharge van het bestuur
 13. Onderscheidingen jubilarissen
 14. Datum barbecue voor hulpverleners bij evenementen.
 15. Goed doel.
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Wij hopen van harte dat zoveel mogelijk leden ook dit jaar weer onze ledenvergadering willen bijwonen. We sluiten natuurlijk af met een hapje en een drankje. Tot 25 maart aanstaande!

N.B.    Indien het aantal leden tijdens de jaarvergadering niet voldoende is, wordt de vergadering geschorst en na enige tijd weer opnieuw gestart.