ANBI informatie

De vereniging heeft ten doel om al datgene te bevorderen wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen alsmede het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongelukken.

Naam instelling : Vereniging voor EHBO de Samaritaan

RSIN : 816434268

Contactadres : Bovenweg 1-10, 6721 HT Bennekom

Beleidsplan : Zie bestanden toegevoegd aan deze pagina

BestuurdersZie Samenstelling bestuur

Beloningsbeleid : alle bestuurders zijn onbezoldigd

Downloads